فهرست

تصادف مرگبار در بابل

تصادف پراید و اتوبوس در صلحدارکلا روبروی خوشه طلای گزارش شد.

تصادف مرگبار در بابل

امروز یکشنبه مورخ ۹۸.۱۰.۰۱در ساعت ۱۲:۳۹ دقیقه ظهرطی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی بر تصادف پراید و اتوبوس در صلحدارکلا روبروی خوشه طلای گزارش شد.

پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل تکنسین های پایگاه خشرودپی را به محل حادثه اعزام کرد.

در این حادثه متاسفانه راننده پراید که زن حدودا ۳۸ساله به علت  شدت جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بود.